Domů Služby Produkty Reference Firma E-shop Aktuality Ke stažení

 

Oblasti činností

Podle zboží

Výběr z realizací

Informace o nás

 

 

 


spuštění referečních videí Referenční videa


Požární bezpečnost
Denní větrání
Mechanické otevírače
Schüco partner
Reynaers partner
Automatické dveře
Žaluzie a slunolamy
Speciální projekty

volba jazyka - česky volba jazyka - srbsky

Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení

V  roce 2017 došlo k významné změně legislativy v oblasti požární ochrany. Tato změna se týká provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle §7, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 221/2014 Sb.

Na základě rozsudku Nejvyššího soudu č.j. 21cdo 1502/2016-138 ze dne 20.3.2017 [1] a následně vydaného metodického stanoviska Hasičského záchranného sboru České republiky "Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly požárně bezpečnostních zařízení" [2] dochází k tomu, že kontrolu provozuschopnosti u každého požárně bezpečnostního zařízení mohou provádět osoby odborně způsobilé dle odstavce 1 nebo 2, §11, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně bez ohledu na to, kdo je výrobcem konkrétního požárně bezpečnostního zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, "že výrobce požárně bezpečnostního zařízení nemůže jakýmkoliv svým "aktem" limitovat oprávnění shora uvedených osob k provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení. Při výkonu státního požárního dozoru bude za porušení povinnosti označeno každé zjištění, kdy doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení bude vydán osobou, která nevlastní osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu Zákona o požární ochraně". [3]

Doporučujeme mít oprávnění odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany ve smyslu Zákona o požární ochraně a zároveň oprávnění od výrobce, případně další oprávnění (např. způsobilost v elektrotechnice, atd.).

Splněním výše uvedeného doporučení bude zajištěna ze strany osob provádějící kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení znalost problematiky požární ochrany a příslušné technologie zařízení.

Jsme držitelem oprávnění několika předních evropských výrobců požárně bezpečnostních zařízení (např. Aumüller Aumatic GmbH, Schüco CZ, s.r.o., Geze GmbH, STG-BEIKIRCH Industrieelektronik + Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, SIMON PROtec Systems GmbH a dalších), a disponuje pracovníky s Osvědčením k výkonu odborně způsobilé osoby ve smyslu Zákona o požární ochraně.

Zdroje:

[1] http://www.zakony.cz/soudni-rozhodnuti/nejvyssi-soud/2017/1701/judikat-ns-21-Cdo-1502-016-GNS2017872
[2] http://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx
[3] Metodická stanoviska a příručky: Sjednocení aplikační praxe při provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení. Hasičský záchranný sbor České republiky [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/sjednoceni-aplikacni-praxe-pri-provadeni-kontroly-provozuschopnosti-pozarne-bezpecnostnich-zarizeni.aspx

« nahoru

PAN elektro, s.r.o.